فرازمینیان کهن و حوادث بزرگ بخش هشتم ، قسمت آخر

فرازمینیان کهن و حوادث بزرگ بخش هشتم

گزارش هفتگی

نویسنده : آرش بیک

قسمت 427: دانستنیها

با درود، بخش هشتم گزارش فرازمینیان کهن و حوادث بزرگ را به آگاهی میرسانم .

گزارشگر راجع به بنای عجیب و اسرار آمیزی که در سال”1979″، در ایالت “جورجیا”، آمریکا، بدست فراماسونها ساخته شده است، می گوید: بدون شک دراین بنا که به بنای “ده فرمان”، معروف است، کدهایی وجود دارد که به عبارتی بشریت را برای دوران آخر زمان آماده می کند. اما درهمین حال “تئوریسینهای فضانوردان کهن” در رابطه با آن نظر دیگری را ارائه داده اند و آن اینکه اصولا هشدار به بشریت همواره توسط تمدنهای باستان داده شده است و درعین حال فرازمینیان نیزهمواره به بشر، در رابطه با فجایعی که کلیت انسان در کره زمین را منقرض کند اخطار داده اند.

گزارشگر درهمین رابطه می گوید: براساس گزارشات بیشماری که به دست آمده است از اواخر سالهای 1900، یا قرن نوزدهم ، بر تعداد انسانهایی که از طرف فرازمینیان ربوده شده و باز گردانده شده اند، از مرز دهها هزار نیز گذشته است. در همین رابطه، محقق بسیار معتبر و معروف پرفسور”ام دیوید جیکوبز”، گفته است که، هزاران انسان ربوده شده را مورد آزمایش و بررسی قرار داده است و در بعضی موارد آنان را تحت تکنیک هیپنوتیزم قرار داده و به اطلاعات بسیار جالب و درعین حال اعجاب آوری دست پیدا کرده است. وی دراین باب می گوید: افراد گوناگون در نقاط مختلف جغرافیائی بدون آنکه در رابطه با یکدیگر باشند، جوابهایی به من داده اند که 99 درصد آنها، مشابه یکدیگر بوده اند .آنان اطلاعاتی را به من داده اند که در ضمیر ناخودآگاه خود بدانها فکر نکرده بودند.

پرفسور “ویلیام بریملی”، در رابطه با تجارب “دیوید جیکوبز” می گوید: درگزارشات وی آمده است که در مدت چهل سال بررسی و تحقیق دقیق برروی انسانهای ربوده شده ، هدف فرازمینیان صرفا یک سری آزمایشات ساده بر روی انسانها نبوده است، بلکه اعمالی که فرازمینیان بر روی انسان انجام می دهند خبر از یک برنامه فشرده دقیق و هدفمندی را میدهد که تغییرات بزرگی برروی ژنتیک و “دی ان ای”، انسان انجام می دهند و در نود درصد افراد، فرازمینیان فرد مونث زمینی را تحت عمل لقاح مصنوعی قرارداده تا موجودات جدیدی، که نیمی انسان و نیمی فرازمینی باشد را بوجود آورند. این موجودات جدید یا بهتر بگوئیم نسل جدید، دقیقا از نظر ظاهر، مانند انسان هستند اما از نظر روانی و روحی فرازمینی محض محسوب می گردند.

گزارشگر در رابطه با تحقیقا ت “جیکوبز”، می گوید: نسل جدید انسان فرازمینی، براحتی می تواند تحت تکنیک تلپاتیک با دیگر “هایبریدها”، یا موجودات جدید ارتباط برقرار کند و همچنین آنان توانائی خارق العاده دیگری نیز دارند که با انسان معمولی کاملا متفاوت است و آن اینکه، براحتی می توانند تصاویر و مناظری که اراده می کنند را در ذهن انسان معمولی قرار دهند بطوریکه براحتی می توانند فکر انسانهای معمولی را کاملا کنترل کرده و تحت اراده خود قرار دهند.

بر اساس گزارش “دیوید جیکوبز”، از آغاز سال 2003، این موجودات دو گانه (انسان و فرازمینی) وارد اجتماع بشری شده اند بدون آنکه انسانهای معمولی شکی بدانها کرده باشند.

“بریملی “، دراین باب می گوید: به عقیده من، این یک نوع جهش تکاملی از “هوموسیپین، به هوموسیپن مدرن”، به حساب می آید و بدین شکل فرازمینیان “هایبرید” در دوران آخر زمان، ظاهر شده تا بشریت را در این دوران حساس هدایت کرده تا از این دوره بگذرانند. برخلاف بعضی ها که تصور می کنند فرازمینیان با سفاین خود درآسمان ظاهر می گردند که به انسان یاری رسانند، آنان قدرت خارق العاده ای در برنامه ریزی دقیق و پیچیده دارند، چیزی که من را، شخصا بسیار نگران می کند!

“دیویدجیکوبز”، می گوید: گروهی تصور می کنند که فرازمینیان اهداف مثبتی را در نظر دارند و جهت یاری انسان دست بکار شده اند اما آنچه که ازتجربیات انسانهای ربوده شده تا به امروز بدست آمده است خلاف ماجرا به اثبات رسیده است.

پرفسور”توماس بولارد”، می گوید: گروهی تصور می کنند که مخلوط کردن ژنیتیکی انسان و فرازمینیان، گامی است بسوی تکامل بشری و با ترکیب شدن فرازمینیان و بشر، آینده بسیار روشن تری در برابر بشر قرار می گیرد و بقولی دوران طلائی در کره زمین آغاز می گردد!

اما درعین حال گروهی نیز براین باور هستند که فرازمینیان، با این هدف میروند که بزودی کره زمین را تسخیر کرده و بشر را بطور کامل تحت کنترل خود قراردهند! اما پرفسور “جیکوبز”، می گوید: براستی ما نمی دانیم که هدف نهایی فرازمینیان چیست! اما این را فهمیده ایم که درهنگام ربوده شدن، فرازمینیان به انسانها بشارت دنیایی بهتر، و زندگی در نهایت هارمونی، را به بشر داده اند، آنان گفته اند انسان در آینده ای نزدیک جایگاه اصلی خود در کائنات را پیدا میکند و در نهایت ما در کنار شما در کره زمین در صلح و صفا، زندگی زیبائی را آغاز خواهیم کرد. اما “جورجیو سرکالوس”، عقیده دیگری دارد، او می گوید: ما خود نیمی انسان و نیمی فرازمینی هستیم، یعنی آنکه هزاران سال است که اینگونه بوده ایم ، یعنی از دورانی که “آنوناکیها”، به کره زمین آمده اند!

گزارشگر در پایان می گوید: هرچه که باشیم یا خواهیم شد، واقعیت این است که با فجایعی که امروزه درکره زمین رخ می دهد، براحتی می توان رد پای فرازمینیان را در آن شناسائی کرد ، بهر ترتیب با فرا رسیدن سال 2012 وسپری کردن آن و پیشگوئی تمدن مایا، برای چنین دورانی، در خواهیم یافت که ماجرای اصلی ازچه قرار خواهد بود. شاید آنهائی که از آن دوران جان سالم را بدر بردند واقعیت نهائی را در خواهند یافت.

پایان

Advertisements
Posted in ancient aliens, فرازمینیان و حوادث بزرگ | Tagged , , , , , | Leave a comment

فرازمینیان و حوادث بزرگ قسمت هفتم

 

  


گزارش هفتگی

نویسنده : آرش بیک

قسمت  426: دانستنیها

 

 

با درود گزارش ویژه فرازمینیان و حوادث بزرگ، بخش هفتم را به آگاهی می رسانم. “ویلیام بریملی”، نویسنده کتاب ارزشمند “خدایان عدن”، می گوید: آنچه که فرازمینیان در کره زمین انجام دادند و هدفی را که دنبال کردند صرفا بخاطر بوجود آوردن نژادی بود که بتواند به آنها یاری دهد تا مواد و آلیاژهایی که برای ترمیم کره خود “نیبیرو”، می خواستند را، برای آنان از معادن متعدد استخراج کرده و در دسترس قرار دهد، به عبارتی ساده تر آنان انسان را جهت بیگاری بوجود آوردند تا به هدف مورد نظرخود دست یابند.

گزارشگر می گوید: بر اساس نوشته های “ذکریا سچین”، که بر گرفته شده از الواح و کتیبه های سومری است، تمدن انسانی تحت نظر مستقیم نژادی به نام “آنو ناکی”، پایه ریزی شد و تدریجاً بعد از گذشت زمان و رشد جمعیت انسانی، “آنوناکی ها”، از میان انسانها، پادشاهی برمیگزیدند تا رابط میان طرفین قرار گیرد. در حقیقت رابطی میان انسان و خدایان و سپس، حدود سه هزار سال قبل ازمیلاد مسیح، انسانها توسط خدایان، آموختند که بناهایی را در نقاط گوناگون و تعیین شده از طرف خدایان، بنا کنند. آثاری مانند اهرام ثلاثه مصر، اهرام مایا، اینکا، استون هنج و… برای باستانشناسان دولتی، چگونه ساختن چنین بناهایی توسط انسان همچنان جزو اسرار کشف نشده باقی مانده است، اما بر اساس تئوریسینهای “فضانوردان کهن”، ساختن چنین بناهایی توسط انسان های برده، با تکنولوژی بسیار پیشرفته موجودات فرازمینی میسر بوده است. در همین رابطه “جورجیو سر کالوس”، می گوید؛ بر طبق نوشته های سومری، ساختن چنین بناهای عظیم و پیچیده ای بدون قدرت وتکنولژی آنوناکیها، امکان پذیر نبوده است. “جیسون مارتل”، محقق آمریکایی، در این باب می گوید: اغلب تمدنهای کهن، در زمانی خاص با خدایان در تماس بوده اند، سوالی که پیش می آید این است که آن خدایان، از کجا آمده بودند و چه بوده اند و به کجا رفته اند؟ به عقیده من این خدایان همان فرازمینیانی بودند که به کره زمین آمده ، و آنان بودند که با تکنولژی پیشرفته و پیچیده ای که با خود به زمین آورده بودند توانستند اهرام یا بناهای پیچیده  دیگری را ساخته و طراحی کنند. گزارشگر سپس به نوشته های “اریک فون دنیکن”، اشاره کرده و می گوید: خدایان آنوناکی، پس از آنکه  تصمیم گرفتند انسان را بوجود آورند، ابتدا دست به آزمایشات گوناگون ژنتیکی زدند و در این پروسه، اشتباهات مکرر ژنیتیکی را مرتکب شدند و پس از آنکه متوجه عواقب اشتباهات خود شدند، برای از بین بردن خطای ژنتیکی خود و به عبارتی از بین بردن انسانهای بوجود آمده در اثر اشتباهات ، حوادث طبیعی بیشماری را بوجود آوردند تا آنان را از بین برده و نابود کنند. “جیسون مارتل”، در این رابطه می گوید: آنوناکیها دیده بودند که انسان نئاندرتال بطور طبیعی در کره زمین بر اثر سیر تکامل بوجود آمده است ، کاری که آنوناکیها کردند این بود که 80% از ژن خود را با 20% از موجود میمون نمای کره زمین به نام(نیاندرتال) ترکیب کنند و انسان امروزی را بوجود آورند. آنان در این پروسه چهره و اندام انسان را که مانند نیاندرتال بود را تغییر دادند و شبیه خود که مانند انسان امروزی هستند را بوجود آورذند.

“دیوید ویلکاک”، محقق دیگر آمریکایی می گوید: اقدام آنان در واقع تولد انسان امروزی بود و دقیقا، بر اساس آنچه که تا امروز از یافته های انسانشناسی و باستانشناسی بدست آمده است، اسکلت هائی از انسان هوموسپین کشف شده است که تئوری تبدیل نئاندرتال به انسان هوموسپین را در مدت کوتاهی ثابت میکند. اما در حدود “75” هزار سال پیش، سوپر آتش فشانی در منطقه ساحلی “کویا”، اتفاق می افتد و همین امر باعث نابودی بخش اعظم انسانها در کره زمین می گردد ولی قدری پس از این فاجعه طبیعی، انسان سیر تکاملی جدیدی را طی می کند و به عبارتی فرازمینیان قدرتمند و مجهز به تکنولوژی پیشرفته، بار دیگر به کره زمین می آیند و تغییرات جدیدی را در ترکیب ژنیتکی انسان بوجود می آورند. “جورج نوری”، در این رابطه می گوید: فرازمینیان بدون هیچ شکی، دارای تکنولوژی بسیار پیچیده ای بودند و توانائی عجیبی در بوجود آوردن حوادث طبیعی داشتند.  آنان متوجه اشتباه خود شده بودند و بهمین سبب حوادث طبیعی در سطح وسیع را طراحی می کردند تا آنچه که خلق  کرده بودند را نابود کنند و دگر بار موجود کاملتری را بنیان و به عبارتی طرحی نو دراندازند!

“جورجیوسرکالوس”، می گوید: احتیاجی نیست که بخواهیم ثابت کنیم فرازمینیان اهرام را ساخته اند و یا آنکه یوفوهایی در جائی دیده شده که سقوط کرده و یا داستانهائی از این قبیل، بهتر آنست که نگاهی عمیق به ترکیب و ساخت “DNA”، انسان بیاندازیم و همچنین نگاهی دقیق به کتب باستانی از جمله ا نجیل و قرآن بیاندازیم که می گوید: ما انسان را براساس شکل و شمایل خود ساختیم. گزارشگر می گوید، با وجودیکه 20 هزار ژن در ژنوم انسان شناسائی شده است، دانشمندان بتازگی فهمیده اند که مبدا اصلی انسان از کجا آمده است همچنانکه دانشمندان علم ژنتیک، مشغول تحقیق بر روی DNA انسان هستند تدریجا در می یابند که می توانند رد پای موجودات فرازمینی را در “DNA”، انسان پیدا کنند و اگر چنین باشد این امر ثابت می کند که فرازمینیان همچنان مشغول سوق دادن انسان بسوی تکامل سریع می باشند.

گزارشگر اضافه کرده و می گوید: در “آلبر کانتی جورجیا”،  بنائی ساخته شده است که گروهی آنرا “استون هنج”، مدرن امروزی نام نهاده اند، در این بنا، نوشته هائی به 12 زبان اصلی نوشته شده است و در حقیقت معروف است به ده فرمان نوین. این ده فرمان، در واقع ساختمان تمدن را از ابتدا توضیح می دهد، خصوصا در زمانی که به اصطلاح فاجعه طبیعی رخ دهد و انسان بخواهد، پایه و بنای تمدن جدید را آغاز کند. این بنا جالب است که بدانیم در سال “1979”، (زمان شورش یا انقلاب ایران که به عبارتی نظم نوین جهانی را آغاز گر بود) در ایالت جورجیای آمریکا ساخته شده است!

ادامه دارد

پایدار باشید

 

Posted in 2012, ancient aliens, فرازمینیان | Tagged , , , , | Leave a comment

فرازمینیان و حوادث بزرگ قسمت ششم

  

گزارش هفتگی

نویسنده : آرش بیک

قسمت  425: دانستنیها

 

ادامه گزارش فرازمینیان و حوادث بزرگ ، بخش ششم را به آگاهی می رسانم.

گزارشگر به کشور اتیوپی اشاره می کند و می گوید: در بستر رودخانه “اومو”، فسیلهای بیشماری تا به امروز پیدا شده است که از نظر تنوع موجودات در کره زمین،  در نوع خود منطقه بسیار استثنائی به حساب می آید خصوصا فسیل های مربوط به انسانهای اولیه یا بقولی “هیومنوید”، و همچنین فسیلهای “گوریل”، شامپانزه و غیره.

در سال”1970″، باستانشناس آمریکائی بنام “ریچارد لیکی”، دو استخوان جمجمه انسان، مربوط به 195 هزار سال پیش را در همین منطقه پیدا کرد. این دو جمجمه بعنوان قدیمی ترین جمجمه انسان مدرن شناسایی و ثبت گردیده اند. یا به عبارتی اولین انسانهای هوموسپین.

پرفسور”مایکل دنین”، می گوید: هر روزه ما به اکتشافات جدید دست پیدا می کنیم، اسکلتهای نسبتاً کامل را شناسائی می کنیم و هرچه بیشتر جستجو می کنیم می توانیم به رابطه هائی میان خود و اجداد مان، میمونها پی ببریم! رابطه ما با “نیاندرتان”، و ” پرو مگنوم “، رابطه بسیار جالبی است که برای ما بوجود آمده است، این است که چرا ما از اجداد خود موفق تر بوده ایم و چگونه توانسته ایم به این درجه از تکامل  دست بیاییم!

“پرفسور اریک فون دنیکن”، در این باب می گوید: در میان اجدادمان، ما تنها موجودی هستیم که دارای تمدن هستیم. سوال من این است که چرا؟ تاریخ تکامل و دانشمندانی که آنرا نوشته اند، اینگونه است که این فقط یک حادثه  بوده است. اما من معتقدم که اینطور نبوده و ما با مداخله موجوداتی که از ورای کره زمین به اینجا آمده بودند بوجود آمده ایم، بدین معنی که آنان “دی ان ای”، میمون را با “دی ان ای” انسان، مخلوط کرده اند و انسان “هوموسیپین” را بوجود آورده اند. صرفا جهت تکامل! “جورجیو سر کالوس”، می گوید: یکشبه در قیاس تاریخی، انسان اهرام را ساخت، تمدن سومریان را ساخت، بناهای خارق العاده ای که احتیاج به ریاضی و فیزیک دقیق می داشت را ساخت، در حققیت این فوران دانش و علوم ، یکشبه راه صدها ساله را پیمود و بشر بناگاه دارای تمدن شد! به عقیده من و “تئوری فضا نوردان کهن” این حادثه بدون دخالت موجودات فرازمینی امری محال به نظر  می رسد و تاریخ تکامل بشر، حاصل مستقیم دخالت فرازمینیان در “دی ان ای”، انسان بوده است. در حقیقت ما نیمی انسان و نیمی فرازمینی به حساب می آئیم!

“دیوید ویلکاک”، می گوید: اطلاعات خارق العاده و اعجاب انگیزی بر روی سنگها و الواح و کتیبه ها برای ما از پیشینیان به جا مانده است که نشان می دهد، اجداد ما انسانها، به سادگی در کره زمین بوجود نیامده اند و بدون شک از ورای کره زمین آمده اند! گزارشگر می  گوید: پس اگر فرازمینیان در گذشته های بسیار دور، به کره زمین آمده باشند؛ براستی  چه کسانی هستند و برای چه به کره ما آمده اند؟ وی ادامه داده و می گوید: براساس “تئوری فضانوردان کهن”، جواب چنین سوالی در کتیبه ها و الواح  سومریان با دقت و جزییات کامل نوشته شده است!

در سال “1849”، باستانشناس انگلیسی، بنام”آستین هنری لیرد” موفق به کشف “22 هزار”، (لطفا خوب توجه کنید، 22 هزار کتیبه که همه آنها از موزه های انگلیس سر درآورده اند) کتیبه و لوح سومری در شهر نینوا و اطراف آن شد (در نظر داشته باشید که درسال “1849”، کشوری بنام عراق وجود نداشت و دیگر شهرهای عراق امروزی مناطقی یا تحت نظر ایران و یا بی صاحب به شمار می آمدند.)  این کتیبه ها، جزئی از اولین نوشته های خطی انسان در هزاره های کهن بحساب می آیند! تاریخ درست این کتیبه ها به بیش از شش هزارسال پیش باز می گردند . درهمین رابطه “پرفسور ذکریا سیچین”، نویسنده روسی بیش از 30 سال از عمر خود را، صرف تحقیق و ترجمه این کتیبه ها و الواح کرده است. وی درسال “1976”، کتابی درهمین رابطه بنام “دوازدهمین سیاره”، بچاپ رساند و در این کتاب که حاصل ترجمه کتیبه های سومری بود، وی اعلام میکند که فرازمینیانی بنام “آنوناکی”، از کره ای ورای منظومه شمسی به نام ” نیبیرو”، در جستجوی طلا، به کره زمین می آیند.

“جیسون مارتل”، دراین رابطه می گوید: آنوناکی ها در این کتیبه ها دقیقاً توضیح می دهند که به دلیل صدماتی که به اتمسفر کره آنان، یعنی “نیبیرو”، وارد شده است بدنبال آلیاژی مانند طلا برای ترمیم اتمسفرکره خود، دست به سفرهای  فضائی زده اند و درنتیجه، کره زمین را که دارای چنین آلیاژی بوده است را انتخاب می کنند.

گزارشگر می گوید: بر اساس نظریات “ذکریاسیچین”، “آنوناکیها”، اولین باری که به کره زمین می آیند 450 هزار سال پیش بوده است، زمانیکه موجودات “نیاندرتال”، در کره زمین زندگی می کردند، آنان تدریجاً به این نتیجه می رسند که برای بدست آوردن طلا و چند آلیاژ مهم دیگر، احتیاج به یاری موجود دیگری غیر از خود دارند که بتواند در بدست آوردن آن آلیاژها به آنان کمک  کند، لذا آنان که درعلم ژنتیک به مهارتهای خارق العاده ای رسیده بودند دست به پدید آوردن انسان میزنند و بعد از یک سری آزمایشاتی که دقیقا در الواح سومری آمده است با مخلوط کردن ژن نوعی میمون، یعنی  نئاندرتال و ژن خود، انسان را پدید می آورند.

اریک فون دنیکن در این باب می گوید؛ آنان “آنوناکیها”، معتقد بودند که خدایانی هستند که برای هدف خاص و مقدس وارد کره زمین شده اند و در این راه می بایست موجوداتی بوجود آورند هوشمند و با درجه بالائی از کنجکاوی. موجوداتی که تدریجا بتوانند به جائی برسند که انسان امروزی نمونه آن است. حال این سوال بوجود می آید که چرا؟

ادامه دارد

پایدار باشید.

 

Posted in فرازمینیان و حوادث بزرگ | Tagged , , , , , , | Leave a comment

فرازمینیان و حوادث بزرگ قسمت پنجم

  

فرازمنیان و حوادث بزرگ بخش پنجم

گزارش هفتگی

نویسنده : آرش بیک

قسمت  423: دانستنیها

دوستان درود، ادامه گزارش فرازمینیان و حوادث بزرگ، بخش پنجم، را به آگاهی میرسانم .

ادامه گزارش :” جورجیو سر کالوس”، محقق آمریکایی در رابطه با اهداف لئوناردو داوینچی می گوید: در کتاب”لئوناردو”، در رابطه با آینده نوشته است، زمانیکه وی در باب حوادث و رویدادهای آینده پیش بینی کرده است، می توانسته اطلاعات و اخبار را از منبعی در ورای زمین به دست آورده باشد و این امر نشان میدهد که او احتمالا، شاهد دیدار موجودات فرازمینی بوده است. در بخشهایی از کتاب ، او مدعی شده که در حالت خلسه، با خدا و فرشتگان ارتباط برقرار می کرده است. ناگفته نماند که اصولا در دوران او، افرادی که با چنین موجوداتی برخورد میکردند، آنها را خدا یا فرشته خطاب میکردند، در صورتی که آن موجودات، فرازمینیها بودند که از آسمانها به زمین می آمدند و یا در حالت خلسه با افراد خاص در کره زمین بشکل تلپاتیک ارتباط برقرار می کردند.

گزارشگر می گوید: این احتمال وجود دارد که فرازمینیان همواره، در پی اعصار و قرون، انسانهائی را انتخاب می کردند که به شکل رابط با زمینیان ایفای نقش کنند و بر همین اساس بشر توانسته است تدریجا در راه تکامل قرار گیرد. فرازمینیان افراد خاصی را پیدا می کردند و اصول علم و دانش را به آنان فرا می دادند.

گزارشگر ادامه داده و می گوید: بر اساس تئوری فضانوردان کهن، به همین دلیل انسان توانسته است در پی یک قرن گذشته از راندن ارابه و اسب، امروزه فضانوردان خود را در کره ماه پیاده کند و یا آنکه رباتهائی به گوشه و کنار منظومه شمسی بفرستد.

“جورجیوسر کالوس” در این باب می گوید: در یک چشم برهم زدن در مقیاس تاریخی، انسانی که در غارها پناه می برد و با ابتدائی ترین ابزار زندگی می کرد به ناگاه اهرام و دیگر بناهای اعجاب آور را طراحی کرد، به زبانی ساده همه این اختراعات در قیاس تاریخی، در حقیقت یکشبه انجام گرفته است .

وی ادامه داده و می گوید: چنین پرسشی از جانب انسان، فقط با یک منطق می تواند میسر شود، آنهم با همیاری موجودات فرازمینی.

“دوید ویلکاک”، در این رابطه می گوید: خدایان یا فرشتگانی که به گفته انسانهای کهن، با ارابه های پرنده در آسمان کره زمین، جولان می دادند و یا با وسایل و ابزار پرنده ، آنهم بر اساس نوشته های الواح و کتیبه های تمدنهای کهن از آسمان به زمین می آمدند، ظاهرا هدفی به غیر از بسوی تکامل راندن بشر در سر نمی پروراندند، آنها می خواستند بشر را سریعتر بسوی علم و آگاهی راهبر گردند و به عقیده من آنان در این هدف خود بسیار موفق بوده اند.

گزارشگر می گوید: گروه بیشماری اعتقاد دارند که فرازمینیان، افکار پیچیده و علوم و دانش خود را به انسانهایی مانند “آلبرت انشتین”، منتقل کرده اند، فردی که با تئوری جنجال بر انگیز خود بنام ” تئوری نسبیت”، احتمال سفرهای طول و دراز بشر در فضا را میسر کرده است!

یا “جی رابرت اپنهایمر” که در به ثمر رساندن فیزیک هسته ای، گامهای بزرگی برداشت. یا آنکه دانشمند آلمانی دیگری بنام “وارنر فون براون”، که پس از جنگ جهانی دوم از طرف دولت آمریکا در استخدام سازمان فضائی آن کشور قرار گرفت، فردی که ایده هایش سفرهای فضائی را امکان پذیر کرده و دانش راکت سازی را به مرحله تکامل رسانده است.

“فلیپ کوپنز”، دراین باب می گوید: زمانیکه به افکار فردی مانند “فون براون”، دقت و توجه کنیم به این نتیجه می رسیم که وی، هدف اصلی و بزرگش فرستادن انسان به فضا بوده است. این نکته مهم را نباید فراموش کرد که وی معتقد بود که انسانهای کهن در هزاره های پیشین به فضا رفته و ما نیز می بایست راه آنان را ادامه داده و دنبال کنیم! شخصی مانند “فون براون” عقیده دیگری نیز داشت که براساس آن، انسان می بایست به فضا برود و بدون شک در فضا و کرات دیگر، دانش و علوم دیگر تمدنهای کیهانی را بدست خواهد آورد و زندگی در کره زمین را دچار تحولات شگرف خواهد کرد.

گزارشگر سپس راجع به نابغه گمنامی بنام “نیکلای تسلا”، سخن می گوید، انسانی که آزمایشاتش بر روی الکتریسیته، سبب گردید تا انسان موفق گردد، ماهواره های امروزی را به فضا بفرستد. وی همچنین مخترع اولین رباتهای الکترونیکی محسوب می گردد و اختراع مهم دیگری که تا به امروز دولت آمریکا آنرا سری نگاه داشته همان تشعشعات مرگبار است که اخیرا دولت آمریکا سلاح هائی توسط آن ساخته است که گفته می شود در جنگ عراق نیز از آن بهره برده است .

“دیوید سردا”، محقق آمریکائی دیگر، در رابطه با “تسلا”، می گوید: سلاح مرگبار تشعشعات مرگبار ، توانائی نابود کردن یکصد هزار سرباز را در یک لحظه دارد . این دستگاه مرگبار توانائی نابود کردن هر شیی پرنده از جمله، هواپیما یا موشک را تا برد 250 مایلی خود دارد. “دیوید سردا”، ادامه داده و توضیح می دهد ، هنگامی که سازمان “اف بی آی”، ماجرای مرگ “تسلا”، را بررسی می کرد به مدارکی دست می یابد که ظاهرا نیروی هوائی آمریکا، در پایگاه هوائی رایت پترسون مشغول ساختن چنین اسلحه مرگباری بوده است آنهم در سال “1943”،. وی ادامه داده و ماجرای دیگری را مطرح می کند که جنجال زیادی را در آن زمان بوجود آورد و آنهم ماجرای سقوط دو شیی پرنده فرازمینی در منطقه “رازول”، در نیومکزیکو بود. وی مدعی می گردد که سفاین سقوط کرده در رازول به همین پایگاه “رایت پترسون”، برده شدند. او مدعی است که اکثریت اختراعات سری آمریکا در همین پایگاه انجام می گیرد. ازجمله ساختن اسلحه مرگبار و رابطه آن با فرازمینیان.

گزارشگر می گوید: آیا می توان گفت که اختراعات اعجاب برانگیز “نیکولاتسلا”، تحت تاثیر ارتباط با فرازمینیان صورت گرفته باشد؟

ادامه دارد

پایدار باشید

 

 

 

 

Posted in فرازمینیان و حوادث بزرگ | Tagged , , , | Leave a comment

فرازمنیان و حوادث بزرگ بخش چهارم

Hans Glaser

  گزارش هفتگی

نویسنده : آرش بیک

قسمت  423: دانستنیها

دوستان درود، ادامه گزارش فرازمینیان و حوادث بزرگ، بخش چهارم را به آگاهی میرسانم .

در ادامه، گزارشگر می  گوید: بر اساس تحقیقات “تئوریسینهای فضانوردان کهن”، در اکثر حوادث عظیم و فجایع طبیعی که تا بحال در کره زمین اتفاق افتاده است سفاین فرازمینیان “یوفو”، دیده و شناسائی شده اند. حداقل از زمانی که بشر رکورد حوادث طبیعی و فاجعه بار را با جزئیات، جمع آوری کرده است. سوال اینجاست که چرا این سفاین دیده می شوند؟ آیا فرازمینیان حوادث طبیعی کره زمین را دنبال می کنند و اصولا فجایع زمینی پدیده ایست که کنجکاوی آنها را جلب می کند؟ یا آنکه هدف دیگری را دنبال می کنند؟

در آوریل 14، 1561،  در شهر نورنبرگ، در کشور آلمان، هنگامیکه مردم این شهر صبحگاه از خواب بیدار می شوند، بناگاه آسمان شهر خود را در محاصره بشقاب های پرنده عظیم می بینند! این سفاین دیسک مانند به رنگهای، سیاه، قرمز، زرد، آبی و نارنجی دیده می شوند  که در آسمان حضور داشته و براساس شواهدی که امروزه در بایگانی شهر نورنبرگ وجود دارد ، حادثه آن روز را با جزئیات کامل نوشته شده دارد . در میان سفاین دیسک شکلی که در آسمان شهر پدیدار شده بودند، بی درنگ دو سفینه سیلندر شکل ، یکی از آنها ازطرف شرق به سوی غرب پرواز می کرد و دیگری برعکس در آسمان شهر پدیدار شدند و بعد از آنکه به نزدیکی یکدیگر رسیدند آتشبارهای این سفاین به سوی هم نشانه رفته و بسوی یکدیگر شلیک کردند تقریبا پس از یک ساعت نبرد در آسمان شهر، تعدادی از سفاین که به صحنه نبرد پیوسته بودند مورد هدف طرفین قرار گرفته و در شهر و حومه آن سقوط می کنند و پس از برخورد با زمین دچار انفجارهای مهیبی شده و از بین می رفتند.

پنج سال پس از وقوع این حادثه یک مهندس آرشیتکت اتریشی، بنام “هانس گلیزر”، صحنه نبردی که شاهد آن بود را، در یک اثر هنری که از چوب ساخته شده بود به نمایش میگذارد. در این رابطه دکتر “ویلیام بریملی”، می گوید: در گزارشی که از صحنه این ماجرا، در آرشیو کتابخانه شهر”نورنبرگ”، وجود دارد و بر اساس اثر هنری، “هانس گلیزر”، سفاین دیسک شکل و سیگار شکل در آسمان در حال نبرد هستند، در گوشه سمت راست این اثر چوبی، می توان تعدادی “یوفو”، را که سقوط کرده و در میان دود و آتش اند را مشاهده کرد. از این صحنه می توان این نتیجه را گرفت که ظاهرا خصومت میان فرازمینیان امر دیرینه ایست که در اغلب کتب و الواح باستانی نیز بدان اشاره شده است.

گزارشگر در این رابطه می گوید: گروهی از “تئوریسینهای فضانوردان کهن”، معتقدند که این اثر هنری “540”، ساله، مدرک بسیار قابل توجهی مبنی بر وجود نبرد میان فرازمینیان در کیهان است.

“ویلیام بریملی”، همچنین اضافه کرده و می گوید: بر اساس شواهدی که در کتیبه ها و الواح قدیمی وجود دارد، نبرد میان فرازمینیان می تواند بخاطر سلطه بر کره زمین یا آنکه ، پاک کردن زمین از نژاد انسان باشد. بعنوان مثال در دوران “پلیگ”، (دوره خاصی که در تورات بدان اشاره شده)، اشاره شده که اجسام مدور و نورانی در آسمان، گاز کشنده ای را بوجود آورده بودند و انسانها با استشمام این گاز از پای در می آمدند.

گزارشگر می گوید: آیا می توان حوادث کهن را به حوادث فعلی که بخشاً حوادث فاجعه بار طبیعی است مرتبط ساخت؟ و آیا مدارکی وجود دارد تا ثابت کند که این سفاین بیگانه، نقش موثری در بوجود آوردن این فجایع دارند؟

شاید بتوان پاسخ این سوال را در جائی مانند “فلورانس”، در کشور ” ایتالیا”، جستجو کرد! آنهم در آرشیو یا مدارکی که نابغه بزرگ “لئوناردو داوینچی”، از خود بجای گذاشته است! در سال 2005، در شهر فلورانس، گروهی از محققان و جغرافی دانان وابسته به ارتش ایتالیا، بطور اتفاقی کارگاه سری لئوناردو داوینچی را در آن شهر پیدا کردند. در این رابطه “دیوید ویلکاک” ، محقق جوان آمریکائی می گوید: لئوناردو، براستی یک نابغه تمام عیار بود، او نقاش، آرشیتکت، مخترع، شاعر و ریاضی دان بود، او توانایی این را داشت که با دست راست خود بنویسد و همزمان با دست چپ نیز بطور برعکس مشغول نگارش باشد، وی میگوید به عقیده من، این شخصیت تاریخی را باید بهتر بشناسیم تا بتوانیم اسرار بیشماری را از کارهای او بدست آوریم.

گزارشگر می گوید :”لئو ناردو داوینچی”، بخاطر اثر بی نظیر”لبخند ژوکند”، معروف شده است، اما زمانی که به دستنوشته های او رجوع می کنیم، خصوصا دست نوشته های جدیدی که از او در کارگاهش بدست آمده، به نبوغ عظیم او در زمینه های گوناگون می توانیم پی ببریم. او ماشین آلات جنگی بیشماری را طرح ریزی کرده بود بعنوان مثال ابزاری مانند تانک، اسلحه خود کار و هلی کوپتر و حتی زیر دریائی که در آن دوران وجود خارجی نداشتند.

“دیوید ویلکاک”، در این رابطه می گوید: او از اسرار بیشماری آگاه بود و ظاهرا وی از الواح و کتیبه های باستانی الهام گرفته بود یا آنکه گروهی خاص، این مدارک کهن را به او داده بودند تا بر روی آنها مطالعه کند! مدارکی بدست آمده که لئوناردو، با شخص فرازمینی، که یا بطور فیزیکی او را میدیده یا آنکه به شکل تلپاتیک با وی ارتباط داشته و مراوده اطلاعاتی انجام میداده است! “ویلیام بریملی”، در این رابطه می گوید: این را میدانیم که او ماشینی اختراع کرده بود که بشکل مدور بود، چیزی شبیه به “یوفو”، و حتی به وی اطلاعاتی مبنی بر ساختن سلاحهای گوناگون داده شده بود. آیا این اطلاعات نشان نمیدهد که فرازمینیان قصد شومی را در سر می پروراندند؟ “دیوید ویلکاک”، در این باب می گوید: آیا این اطلاعات برای این منظور به وی داده می شد که حیات بر روی کره زمین را توسط جنگ و خونریزی مورد تهدید قرار دهد؟

ادامه دارد پایدار باشید

آرش بیک

 

 

Hans Glaser

Da Vinci

Posted in ancient aliens, فرازمینیان و حوادث بزرگ | Tagged , , , | Leave a comment

Ancient Aliens (IN PERSIAN) فرازمینیان و حوادث بزرگ قسمت سوم

گزارش هفتگی

نویسنده : آرش بیک

قسمت  422: دانستنیها

 

 

با درود فراوان ، ادامه گزارش فرازمینیان و حوادث بزرگ ، بخش سوم، را به آگاهی میرسانم .

“فلیپ کوپنز”، می گوید: به انجیل که مراجعه می کنیم و با ماجرای حضرت نوح برمی خوریم با شخصی روبرو می شویم که از آینده خبر دارد. در حالیکه هیچ انسان دیگری در کره زمین در آن زمان از حوادث آینده خبر نداشته است. نکته دیگر آنکه نوح آگاهی داشت که از حادثه ای که در انتظار بشر است جان سالم بدر خواهد برد. سوال اینجاست که چگونه نوح از جزئیات حوادثی مانند طوفان ویرانگر خبر داشت؟ اصولا چه کسی او را در جریان چنین حادثه ای قرار داده بود؟ خداوند کائنات یا فرازمینیان؟

“جرجیوتسرکالوس”، در این رابطه می گوید: شاید فرازمینیان بوجود آورنده طوفان ویرانگر(نوح) بودند و یا آنکه طوفان، جزئی از چرخه طبیعی حیات در کره زمین است و فرازمینیان از عظمت حادثه ای که قرار بود رخ دهد آگاهی داشته و می خواستند به نوح و اطرافیانش کمک کرده تا بدینوسیله جلوی نابودی نسل انسان در کره زمین را بگیرند؟ در واقع فرازمینیان بودند که جلوی نابودی نسل انسان راگرفتند!

گزارشگر می گوید: آیا دلیل خاصی وجود دارد که انسان در مواقع متعدد و حوادث مهیب مانند طوفان نوح می بایست جان سالم ببرد؟ آیا موجودات فرازمینی نقشی در بوجود آوردن اینگونه حوادث ویرانگر داشته اند؟ اگر چنین است، این موجودات ویرانگر چه کسانی هستند؟ و هدف نهایی آنان چیست؟

سال 2004، در اندونزی، سونامی عظیمی رخ داد که همه شاهد آن بودیم. دراین حادثه دل خراش، بیش از 230 هزار انسان هلاک شدند و به بیش از 14 کشور که در تیر رس این سونامی قرار گرفتند صدمات عظیمی وارد شد بطوریکه این حادثه یکی از بزرگترین حوادث ویرانگر در تاریخ بشریت نام گرفت. زمین شناسان مدعی شدند که حرکت پوسته کره زمین در اقیانوس هند، سبب چنین سونامی عظیمی که به ارتفاع بیش از 30 متر می رسید شد. پرفسور “مایکل دنین”، در این رابطه می گوید: اصولا سونامی به معنی سوپر موج شناخته شده است و این بدین معنی است که به زبان ساده چه اندازه انرژی به اقیانوس وارد می شود که سونامی را بوجود آورد. قدرت سونامی در حدی است که امواج را تا هزاران کیلومتر در سطح دریا حرکت می دهد.

گزارشگر می گوید؛ چند روز قبل از این حادثه مرگبار، در روزنامه های معتبر هندوستان گزارشات ویژه ای از دیده شدن “یوفو”، درمناطق مختلف در هند و دیگر مناطق قاره آسیا، به چاپ رسیده بود.

“ویلیمام بریملی”، در این رابطه می گوید: گروهی از ساکنا ن منطقه قاره آسیا، خصوصا هند، با تماس گرفتن با مقامات دولتی اطلاع داده بودند که شاهد اشیا نورانی در آسمان هستند. گروهی از دانشمندان معتقدند که بخاطر سائیده شدن پوسته زمین وانرژی حاصل از آن، دیده شده است که در آسمان انوار رنگارنگی پدیدار می شود و به همین دلیل شاید مردم منطقه، شاهد چنین انواری بوده اند؟ گروهی از دانشمندان حتی نام “انوار زمین لرزه”، بر این پدیده عجیب نهاده اند!

گزارشگر می گوید، دانشمندان زمانی “انوار زمین لرزه”، را شناسائی کردند که برای اولین بار در سال “1960”، زمین لرزه بزرگی در کشور ژاپن رخ داد و دقیقا ساعاتی قبل از این حادثه انوار رنگارنگی در آسمان ژاپن دیده شده بود. در مجموع ، ارتباط  انوارزمین لرزه با دیده شدن یوفو، هنوز بطور علمی کاملا ثابت نشده است.

“فلیپ کوپنز”، معتقد است که هرچه هست، این مسئله ثابت شده است که حوادث بزرگ و موجودات فرازمینی در رابطه با هم هستند و سوال اصلی این است که آیا لرزش و سائیده شدن پوسته زمین، سبب دیده شدن یوفو، در آسمان می گردد یا خیر؟

گزارشگر در بخش دیگری راجع به “ایسلند”، صحبت می کند و می گوید، درآوریل “2010” بزرگترین آتش فشان که پیش از “200” سال آرام مانده بود رخ می دهد، دقیقا لحظاتی پس از این حادثه خبر نگارانی که با هلیکوپتر از محل آتش فشان مشغول فیلم برداری بودند، متوجه پرواز بیش از 30،”یوفو” که مانند حرف “وی انگلیسی”، در آسمان پرواز می کردند شدند.

” فلیپ کوپنز”، در این رابطه می گوید: عکسها و فیلمهای بیشماری از این آتش فشان گرفته شده است و در اغلب آنها تصاویر “یوفو”، دیده  می شوند که در میان دود و غبار آتش فشان، در حال پرواز هستند. این سفاین بدون شک تحت کنترل موجودات هوشمند هستند، جالب توجه است که گروهی منتقد، گفته اند که این اشیا پرندگانی بیش نیستند، درصورتیکه  پرندگان در چنین شرایطی، آنهم در ارتفاع بلند قادر به پرواز نیستند.

گزارشگر در رابطه با آتش فشان می گوید: بر اساس تحقیق دانشمندان، آتش فشان زمانی رخ می دهد که سنگهای زیرین پوسته زمین، دچار حرارت بیش از حد شده و تبدیل به مذاب می گردند و در اثر چنین تحولاتی گاز تولید میگردد و این گاز با فشار بیش از حد، راهی برای خروج از پوسته زمین پیدا کرده و همراه مذاب به بیرون فوران می کند.

گزارشگر می گوید؛ گروه بیشماری از دانشمندان هنوز بر این عقیده پافشاری  می کنند که حوادث بزرگ و “یوفو”، در رابطه با هم دیگر هستند.

“فلیپ کوپنز”، بار دیگر می گوید؛ حضور فرازمینیان در این مواقع دو چیز را نشان می دهد، یکی آنکه آنان حضور دارند ودرزمان وقوع  حوادث بزرگ ، فقط شاهد و بیننده هستند، یا آنکه خود در این حوادث و بوجود آمدن آنها، دست دارند؟

“ویلیام بریملی”، در این رابطه می گوید؛ آیا می توان آتش فشان را بوجود آورد و بعنوان مثال اقدام یا عملی کرد که سبب آتش فشان شد یا خیر؟ زیرا آتش فشان یا سنگ مذاب زیر پوسته زمین، همیشه آماده جهش است؟ هنوزجواب این معما را نمی دانیم.

ادامه دارد

پایدار باشید

آرش بیک

 

 

 

Posted in ancient aliens | Tagged , , , , | Leave a comment

فرازمینیان و حوادث بزرگ قسمت دوم

گزارش هفتگی

نویسنده : آرش بیک

قسمت : 421 دانستنیها

 

با درود، ادامه گزارش فرازمینیان و حوادث بزرگ، قسمت دوم، را به آگاهی میرسانم .

و اما “اریک فون دنیکن”، در رابطه با بخش “رولیشن”، انجیل می گوید: این بخش از کتاب انجیل، راجع به آینده بشر پیش بینی کرده است که در دوران پایانی، فرشتگان در آسمان نمایان می گردند و بشر را مورد قضاوت قرار داده و بقولی دوران حسابرسی اعمال نیک و بد انسان در روی کره زمین را آغاز می کنند. زمین لرزه های مهیب، طوفانهای سهمگین، سیل وسونامی های عظیم که ویرانی برای بشربه بار می آورد.

گزارشگر در این رابطه می گوید: جهت اثبات بیشتر پیشگوئی های انجیل، در سال 1947در صحرای “جودا” در اسرائیل، در غاری بنام “اریک” باستانشناسان تعداد “900”،  لوح که درزمان حضرت عیسی نوشته شد ه بود را بطور اتفاقی پیدا کردند. این الواح بنام “طومارهای دریای مرده”، شناخته شده است و بخشی از کتاب انجیل بوده که تا آن تاریخ مفقود مانده بود. درمیان این طومارها، تاریخ شناسان و انجیل شناسان به طومار مهمی بر می خورند که به”طومار جنگ”، معروف است و دراین سند تاریخی، از  جنگهای مهیب دوران آخر زمان با جزئیات کامل گزارش داده شده است. جنگی میان روشنائی و ظلمت، یا به عبارتی میان “حق و باطل”، . پرفسور ” ویلیام .ج، فولکو،” باستانشناس آمریکائی، دراین رابطه می گوید: طومارهای معروف به دریای مرده، از نبرد میان فرشتگان نیک و فرشتگان پلید خبر می دهد، دقیقا مانند نوشته های کهن دیگراز تمدنهای کهن، که همواره درانتها ، در برابر هم آرایش جنگی بخود می گیرند تا به مصاف هم رفته و یکی از آنان پیروز گردد، به عبارتی جنگ شیطان، با فرشتگان خدا.

پرفسور” توماس بولارد”، در این باب می گوید: ظاهرا ما با دو نیروی نسبتا برابر مواجه ایم، یا به عبارتی خدایان ظلمت و خدایان روشنایی . این خدایان در برابر یکدیگر صف آرائی  می کنند و مشغول نبرد نهائی می گردند. این صحنه ها، بیشتر انسان را بیاد نبرد موجودات فرازمینی می اندازد. وی  در ادامه می گوید: دقیقا متالژی کهن، مانند مسیحیت و اسلام ، چنین صحنه ای را درکتاب انجیل و قران برای آدم به تصویر می کشند که درنهایت خداوند  در نبردی سهمگین با شیطان و غلبه بر او، صلح ابدی را در زمین بر قرار می کند. گروهی نیز براین باورند که منظور از این نبرد، این است که فرازمینیان در دوران آخر زمان، به کره زمین بازخواهند گشت و در نبردی خونین درمیان خود وانسانهائی که تعدادی درجبهه شیطان و گروهی نیزدرجبهه خداوند پیوسته اند به مصاف یکدیگر می روند.

گزارشگر می گوید: آیا این هشدارها براستی از جانب خداوند کائنات است یا آنکه از جائی دیگر سرچشمه می گیرد؟ و آیا اگر روزگاری با حوادث فاجعه بار روبرو گردیم ، این یک نبرد خدایی است یا آنکه صرفا یک چرخه طبیعی، که از آن آگاه نیستیم. گزارشگر توضیح داده و می گوید: در ساحل “توبا”، در کشور اندونزی ، سوپر آتشفشانی قراردارد که در حدود “76”، هزار سال پیش به ناگاه شروع به فوران کرده و در اثر آن آتشفشان، اوضاع جوی کره زمین به سرعت تغییر کرده و تقریبا نسل انسان را تا مرز نابودی پیش میبرد!

پرفسور “مایکل دنین”، فیزیکدان آمریکائی، در این باب می گوید: زمانیکه چنین سوپر آتشفشانی بوقوع می پیوندد، نگرانی بزرگی که پیش می آید این است که ذرات خاک حاصل از آتشفشان به سطوح بالای اتمسفر رفته و سپر غطوری تشکیل می دهد و مانع از تابش خورشید به زمین می گردد و دراثر چنین حادثه ای کره زمین آغاز به سرد شدن می کند و اگر این ماجرا ادامه پیدا کند در آنموقع می باید بطورجدی نگران حیات موجودات کره زمین باشیم !

گزارشگر می گوید: دانشمندان چنین حادثه ای را آغاز دوران محدود شدن ژنتیکی جانداران در روی کره زمین می نامند.

” جورجیو سوکالوس”، در این رابطه می گوید: حداقل دوبار موجودات کره زمین چنین حادثه خوف آوری را تجربه کرده اند. بطوریکه یکبار زمانیکه این اتفاق افتاد، تنها تعداد 3 هزار موجود “هومو سیپین”، در سرتا سر کره زمین بجا مانده بود. ” ویلیام بریملی”، نویسنده کتاب” خدایان عدن”، در این رابطه می گوید: متاسفانه تکرار تاریخ، یکی از قواعد جدی بازی در کهکشان است. به همین منظور مدارک و شواهدی وجود دارد که فرازمینیان، گاهی در این حوادث و فجایع عظیم دست داشته اند. بعنوان مثال داستان طوفان نوح، که درکتب مذهبی مانند انجیل، تورات و قرآن، آمده است نوشته شده است که فرشتگان یا هرچه که مایلید نام آنان را بگذارید، تدریجا از اعمال بشر خسته و مایوس می شوند خصوصا از اعمال وحشیانه، خشونت بار، برتری طلبی و درنهایت سر و صدای بیش از حد انسان خسته می گردند و تصمیم می گیرند که همه را دریک حادثه بزرگ قربانی کنند. نمونه واضح آن طوفان عظیم نوح است.

” جورج نوری”، برنامه ساز رادیو”C2C”، می گوید، فرازمینیان یا “آنوناکیها”، تصمیم میگیرند که کره زمین را از وجود انسان پاک کنند و فرصتی به کره زمین دهند تا خود را مرمت کند! به همین دلیل طوفان نوح را بوجود آوردند.  درالواح سومری آمده است که خدایان یا یکی از سران “آنوناکی ها “، به کره زمین می آید و با نوح،(زئوسودرا)، صحبت می کند و به او می گوید که، به تو کمک خواهم کرد که کشتی عظیمی فراهم کنی و ازجانوران هریک نروماده ای را انتخاب کنی و بداخل کشتی برده وسپس آماده روز موعود گردی که طوفان و سیل از راه برسد و پس از مدتی بر روی آب و پایان طوفان ، کشتی خود را به ساحل امن برسانی و …

“فلیپ کوپنز”نویسنده و خبرنگار دراین باب می گوید: زمانیکه به انجیل مراجعه می کنیم و به داستان حضرت نوح بر می خوریم، ظاهرا با شخصیتی مواجه می شویم که به شکلی از آینده خبردارد و…

دنباله دارد

آرش بیک

پایدار باشید

 

 

 

طومارهای دریای مرده

Posted in ancient aliens, فرازمینیان و حوادث بزرگ | Tagged , , , , , , , | Leave a comment