The Lost Book of Enki 5 سومریا ایرانیان باستان قسمت پنجم

The Lost Book of Enki
سومریا ایرانیان باستان
قسمت پنجم
نویسنده: آرش بیک

با سپاس و آرزوی موفقیت برای ایرانیان، خصوصاً ایرانیان پیر و جوانی که برای آزادی سرزمین مادری، سرزمین سومر، سرزمین کوروش و داریوش ، خاک پاک ایران تلاش و از خود گذشتگی نشان می دهند و جان شریف خود را به آن مرز و بوم هدیه می کنند.
این هفته بخش پنجم کتیبه ها و یا کتاب “کتاب گمشده انکی” ، را به شکل اختصار برای شما عزیزان ترجمه کرده و می نویسم، امیدوارم موردتوجه شما قرار گیرد.
در هفته گذشته به آنجا رسیدیم که “اللو” ، طراح اولیه سفر به کره زمین در جستجوی طلا، از طرف رهبران “آنوناکی”، به کره مریخ “لامو” تبعید می گردد و همانطور که اشاره کردم “اللو” ، در کره مریخ پس از مدتی جان می سپارد ومقبره ای نیز برای او درست می کنند (به گفته پروفسور زکریا سیچن هرم معروف کره مریخ تصویر “اللو” ، بر آن تعبیه گردیده است) پس از مدتی “آنو” به کره “نیبیرو” باز می گردد ومورد استقبال رهبران و گروهی از ساکنان “نیبیرو” قرار می گیرد. از طرف دیگر وضعیت اتمسفر کره “نیبیرو” ، همانگونه که اشاره شد رو به وخامت می رود و رهبران آن کره که در راس آنان “آنو” قرار دارد، طبق فرمانی از دیگر رهبران آنوناکی که در کره زمین به سر می بردند “انلیل” و “انکی” ، می خواهد که برای آغاز عملیات بازسازی اتمسفر کره “نیبیرو” ، هر آنچه طلا که استخراج شده را آماده انتقال کنند و در اولین فرصت بطرف کره “نیبیرو” حمل کنند، نا گفته نماند که گروهی از جمله خانواده “اللو” از سرنوشت او بسیار اندوهگین شدند و از “آنو” فرزند “اللو” که در حال حاضر پادشاه کل “نیبیرو” ، نیز محسوب می گردید به سردی استقبال کردند.
کتیبه پنجم: پس از توقفی در کره مریخ “لامو” و بازدید از مقبره “اللو” ، سفاین آنان مجدداً بطرف زمین پرواز کردند. هنگامی که به کره ماه رسیدند یکبار بدور کره ماه چرخیدند و تصمیماتی جهت احداث چند پایگاه در کره ماه را نیز اتخاذ کردند وسپس راهی کره زمین گردیدند.
سفاین آنان یکی پس از دیگری در کره زمین در سواحل خلیج فارس بخشاً مجاور جزیره کیش فرود آمدند. رهبری این گروه از فضانوردان را “نینماه” ، یک رهبر زن آنوناکی به عهده داشت. او تعدادی زن پرستار را نیز همراه خود آورده بود. آنان انبوهی از دانه های مختلف جهت کاشتن در خاک کره زمین را با خود آورده بودند. همچنین تعداد 600″ایجیجی” ، (گفته می شود که “ایجیجی”، موجوداتی بودند که اصولاً از آنها بعنوان کارگر استفاده می شد. پروفسور ” زکریا سیچن” در مورد آنان می گوید: این موجودات نیمی ارگانیک و نیمی ماشین یا ربات بودند.) نیز از کره “نیبیرو” با خود آورده بودند که تعداد 300 نفر از آنان را جهت ساختن پایگاه در کره مریخ پیاده کردند و باقی گروه را با خود برا ی کار به کره زمین آورده بودند.
“نینماه” ، از جانب “انلیل” و “انکی” ، مورد استقبال قرار می گیرد، در حقیقت “نینماه” ، خواهر خوانده آنان به حسا ب می آمد. پرستاران پس از مدتی مشغول کاشتن گیاهان حمل شده از “نیبیرو” ، در کره زمین می گردند. در تعریفی که از طرف “نینماه” در رابطه با این گیاهان اظهار می گردد، ظاهراً میوه این گیاهان برای از بین بردن بیماری و بدست آوردن نشاط، بسیار مفید واقع می شد.
سپس “نینماه” , “انلیل” را جهت نشان دادن کارهایی که در کره زمین انجام می دادند داخل سفیه می برد و آنان از آسمان شاهد عملیات استخراج طلا و در مجموع پروژه های دیگری که در دست اجرا بود می شوند، از جمله مکانهایی را که بازدید می کنند مکانی جهت ساختن فرودگاه برای سفاین و احداث چند قصر کوچک و بزرگ برای استراحتگاه آنان بود. “انلیل” همچنین خبر از ساختن شهری به نام “لاگاش” را به “نینماه” می دهد و در انتها می گوید؛ این شهر که از آن بعنوان بهشت در روی زمین نام می بریم را برای تو خواهم ساخت و به تو هدیه خواهم کرد. در حقیقت “انلیل”، قصد تصاحب خواهر خوانده خود را در سر می پروراند.
“انلیل” همچنین می گوید؛ پس از ساختن شهر اول، چهار شهر دیگر، یکی پس از دیگری خواهم ساخت و آنانرا نیز به تو هدیه خواهم داد.
در این میان “انکی” برادر او نیز به فکر ساختن شهر یا شهرهایی بود و طرحهای بی شماری را در دست داشت ومنتظر زمان مناسب برای به اجرا در آوردن آنان بود.
گروههای جدیدی از کره “نیبیرو” ، به زمین مهاجرت می کنند و درمکانهای جدید مستقر می گردند. اندکی می گذرد ودو شهر بنام های “لاگاش” و “لارسا” ساخته می شوند. البته فراموش نشود که شهر دیگری قبل از این دو شهر به نام “اریدو” ساخته شده بود که بخشاٌ به افرادی که در معادن کار می کردند تعلق داشت. در عین حال گزارشات مربوط به ساختن پایگاهی در مریخ نیز بدست آنان می رسید.
سرانجام “آنو” ، فرمانی را از “نیبیرو” صادر می کند و از “انکی” ، می خواهد که روز هفتم را (نکته قابل ملاحظه در رابطه با زمان ومدتی که عملیات آنان در کره زمین انجام می گیرد می باشد، زیرا زمان از دید رهبران یا خدایان آنوناکی ، حکم دوره خاصی را دارد که در مقایسه با زمان در “نیبیرو” مطرح می گردد) به استراحت کامل بگذرانند.
روز هفتم روز بسیار مهمی محسوب می گردید زیرا فرماندهان هر منطقه در مکانی به نام “عدن”، جمع میگردند. “آلاگار”، بعنوان سرپرست و مهندس عملیات “ابگال” سرپرست ساختمان فرودگاه “انکی” ، سرپرست ومدیر معادن طلا و معاونان اجرای او “وزیر ایسیمود”، و همچنین خلبان او “نانگال” ، “آنزو”، نیز بعنوان سرپرست پایگاه “لامو” ، کره مریخ در این گردهمایی حضور داشتند، در مجموع 600، نفر از رهبران و کارگزاران آنوناکی، که مسئول عملیات کره زمین بودند حضور داشتند و 300 نفر که مسئول عملیات کره مریخ بودند نیز در کره زمین در این گردهمایی حضور داشتند. مجموعاً 900 نفر. آنگاه پیام “آنو” پادشاه “نیبیرو” ، پخش گردید:
او خطاب به آنان گفت شما قهرمانان و نجات دهندگان کره “نیبیرو” هستید. موفقیت شما در تاریخ ثبت خواهد گردید و نام هر یک از شما با افتخار به زبان آورده خواهد شد. از این زمان آنان که در کره زمین بوده وعملیات در کره زمین را هدایت می کنند به نام آنوناکی شناخته خواهند شد. ) بدین معنی: آنها که از بهشت به کره زمین آمده اند (و آنان که در کره مریخ “لامو” ، مسئولیت عملیات را عهده دارند به نام “ایجیجی”، شناخته خواهند شد.
)بدین معنی : آنان که با نظارت و دیدن کار خود را انجام می دهند.( “آنو” ادامه داده و می گوید: هر آنچه را که احتیاج بود بدست آورده ایم و زمان آن فرا رسیده است عملایت نجات کره “نیبیرو” ، با طلا را آغاز کنیم. در این دوران هر یک از رهبران آنوناکی ، از جمله “انلیل”، “انکی” و”نینماه” ، فرزندانی به دنیا آورده بودند و طبعاً تعدادی از این کودکان در کره زمین بدنیا آمده بودند (نکته قابل توجه در ادامه ماجرای سفر موجودات آنوناکی به کره زمین از بخش ششم متوجه و متمرکز به روابط آنان با یکدیگر و فرزندان آنان خواهد شد و آنکه اصولاً قوانین ازدواج در نزد آنان مانند قوانین امروزی بشر در کره زمین است و در صورتی که یکی از زوجین خیانت کرده و رابطه نا مشروع با دیگری داشته باشد و در صورت ثابت شدن آن با مشکلات بی شماری روبرو خواهد شد حثی در مواقعی سرنوشت مرگ در انتظار آنان خواهد بود، یا به عبارتی می توان گفت قوانینی که در رابطه با ازدواج امروزه مراعات می گردد و غالباً مذاهب مختلف این قوانین را وضع کرده اند ابتدا از طرف این مسافران فضایی به کره زمین آورده شده بود). پایدار باشید.
“Lahmu Nibiru”
Anu/ Enlil / Enki /Alalu
Ninmah
IGIGI
Eridu
Laarsa and Lagash
Edin
Abgal
Vizier Isimud
Alaqar
Nungal
Anzu

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s