فرازمینیان و حوادث بزرگ قسمت هفتم

 

  


گزارش هفتگی

نویسنده : آرش بیک

قسمت  426: دانستنیها

 

 

با درود گزارش ویژه فرازمینیان و حوادث بزرگ، بخش هفتم را به آگاهی می رسانم. “ویلیام بریملی”، نویسنده کتاب ارزشمند “خدایان عدن”، می گوید: آنچه که فرازمینیان در کره زمین انجام دادند و هدفی را که دنبال کردند صرفا بخاطر بوجود آوردن نژادی بود که بتواند به آنها یاری دهد تا مواد و آلیاژهایی که برای ترمیم کره خود “نیبیرو”، می خواستند را، برای آنان از معادن متعدد استخراج کرده و در دسترس قرار دهد، به عبارتی ساده تر آنان انسان را جهت بیگاری بوجود آوردند تا به هدف مورد نظرخود دست یابند.

گزارشگر می گوید: بر اساس نوشته های “ذکریا سچین”، که بر گرفته شده از الواح و کتیبه های سومری است، تمدن انسانی تحت نظر مستقیم نژادی به نام “آنو ناکی”، پایه ریزی شد و تدریجاً بعد از گذشت زمان و رشد جمعیت انسانی، “آنوناکی ها”، از میان انسانها، پادشاهی برمیگزیدند تا رابط میان طرفین قرار گیرد. در حقیقت رابطی میان انسان و خدایان و سپس، حدود سه هزار سال قبل ازمیلاد مسیح، انسانها توسط خدایان، آموختند که بناهایی را در نقاط گوناگون و تعیین شده از طرف خدایان، بنا کنند. آثاری مانند اهرام ثلاثه مصر، اهرام مایا، اینکا، استون هنج و… برای باستانشناسان دولتی، چگونه ساختن چنین بناهایی توسط انسان همچنان جزو اسرار کشف نشده باقی مانده است، اما بر اساس تئوریسینهای “فضانوردان کهن”، ساختن چنین بناهایی توسط انسان های برده، با تکنولوژی بسیار پیشرفته موجودات فرازمینی میسر بوده است. در همین رابطه “جورجیو سر کالوس”، می گوید؛ بر طبق نوشته های سومری، ساختن چنین بناهای عظیم و پیچیده ای بدون قدرت وتکنولژی آنوناکیها، امکان پذیر نبوده است. “جیسون مارتل”، محقق آمریکایی، در این باب می گوید: اغلب تمدنهای کهن، در زمانی خاص با خدایان در تماس بوده اند، سوالی که پیش می آید این است که آن خدایان، از کجا آمده بودند و چه بوده اند و به کجا رفته اند؟ به عقیده من این خدایان همان فرازمینیانی بودند که به کره زمین آمده ، و آنان بودند که با تکنولژی پیشرفته و پیچیده ای که با خود به زمین آورده بودند توانستند اهرام یا بناهای پیچیده  دیگری را ساخته و طراحی کنند. گزارشگر سپس به نوشته های “اریک فون دنیکن”، اشاره کرده و می گوید: خدایان آنوناکی، پس از آنکه  تصمیم گرفتند انسان را بوجود آورند، ابتدا دست به آزمایشات گوناگون ژنتیکی زدند و در این پروسه، اشتباهات مکرر ژنیتیکی را مرتکب شدند و پس از آنکه متوجه عواقب اشتباهات خود شدند، برای از بین بردن خطای ژنتیکی خود و به عبارتی از بین بردن انسانهای بوجود آمده در اثر اشتباهات ، حوادث طبیعی بیشماری را بوجود آوردند تا آنان را از بین برده و نابود کنند. “جیسون مارتل”، در این رابطه می گوید: آنوناکیها دیده بودند که انسان نئاندرتال بطور طبیعی در کره زمین بر اثر سیر تکامل بوجود آمده است ، کاری که آنوناکیها کردند این بود که 80% از ژن خود را با 20% از موجود میمون نمای کره زمین به نام(نیاندرتال) ترکیب کنند و انسان امروزی را بوجود آورند. آنان در این پروسه چهره و اندام انسان را که مانند نیاندرتال بود را تغییر دادند و شبیه خود که مانند انسان امروزی هستند را بوجود آورذند.

“دیوید ویلکاک”، محقق دیگر آمریکایی می گوید: اقدام آنان در واقع تولد انسان امروزی بود و دقیقا، بر اساس آنچه که تا امروز از یافته های انسانشناسی و باستانشناسی بدست آمده است، اسکلت هائی از انسان هوموسپین کشف شده است که تئوری تبدیل نئاندرتال به انسان هوموسپین را در مدت کوتاهی ثابت میکند. اما در حدود “75” هزار سال پیش، سوپر آتش فشانی در منطقه ساحلی “کویا”، اتفاق می افتد و همین امر باعث نابودی بخش اعظم انسانها در کره زمین می گردد ولی قدری پس از این فاجعه طبیعی، انسان سیر تکاملی جدیدی را طی می کند و به عبارتی فرازمینیان قدرتمند و مجهز به تکنولوژی پیشرفته، بار دیگر به کره زمین می آیند و تغییرات جدیدی را در ترکیب ژنیتکی انسان بوجود می آورند. “جورج نوری”، در این رابطه می گوید: فرازمینیان بدون هیچ شکی، دارای تکنولوژی بسیار پیچیده ای بودند و توانائی عجیبی در بوجود آوردن حوادث طبیعی داشتند.  آنان متوجه اشتباه خود شده بودند و بهمین سبب حوادث طبیعی در سطح وسیع را طراحی می کردند تا آنچه که خلق  کرده بودند را نابود کنند و دگر بار موجود کاملتری را بنیان و به عبارتی طرحی نو دراندازند!

“جورجیوسرکالوس”، می گوید: احتیاجی نیست که بخواهیم ثابت کنیم فرازمینیان اهرام را ساخته اند و یا آنکه یوفوهایی در جائی دیده شده که سقوط کرده و یا داستانهائی از این قبیل، بهتر آنست که نگاهی عمیق به ترکیب و ساخت “DNA”، انسان بیاندازیم و همچنین نگاهی دقیق به کتب باستانی از جمله ا نجیل و قرآن بیاندازیم که می گوید: ما انسان را براساس شکل و شمایل خود ساختیم. گزارشگر می گوید، با وجودیکه 20 هزار ژن در ژنوم انسان شناسائی شده است، دانشمندان بتازگی فهمیده اند که مبدا اصلی انسان از کجا آمده است همچنانکه دانشمندان علم ژنتیک، مشغول تحقیق بر روی DNA انسان هستند تدریجا در می یابند که می توانند رد پای موجودات فرازمینی را در “DNA”، انسان پیدا کنند و اگر چنین باشد این امر ثابت می کند که فرازمینیان همچنان مشغول سوق دادن انسان بسوی تکامل سریع می باشند.

گزارشگر اضافه کرده و می گوید: در “آلبر کانتی جورجیا”،  بنائی ساخته شده است که گروهی آنرا “استون هنج”، مدرن امروزی نام نهاده اند، در این بنا، نوشته هائی به 12 زبان اصلی نوشته شده است و در حقیقت معروف است به ده فرمان نوین. این ده فرمان، در واقع ساختمان تمدن را از ابتدا توضیح می دهد، خصوصا در زمانی که به اصطلاح فاجعه طبیعی رخ دهد و انسان بخواهد، پایه و بنای تمدن جدید را آغاز کند. این بنا جالب است که بدانیم در سال “1979”، (زمان شورش یا انقلاب ایران که به عبارتی نظم نوین جهانی را آغاز گر بود) در ایالت جورجیای آمریکا ساخته شده است!

ادامه دارد

پایدار باشید

 

This entry was posted in 2012, ancient aliens, فرازمینیان and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s