فرازمینیان کهن و حوادث بزرگ بخش هشتم ، قسمت آخر

فرازمینیان کهن و حوادث بزرگ بخش هشتم

گزارش هفتگی

نویسنده : آرش بیک

قسمت 427: دانستنیها

با درود، بخش هشتم گزارش فرازمینیان کهن و حوادث بزرگ را به آگاهی میرسانم .

گزارشگر راجع به بنای عجیب و اسرار آمیزی که در سال”1979″، در ایالت “جورجیا”، آمریکا، بدست فراماسونها ساخته شده است، می گوید: بدون شک دراین بنا که به بنای “ده فرمان”، معروف است، کدهایی وجود دارد که به عبارتی بشریت را برای دوران آخر زمان آماده می کند. اما درهمین حال “تئوریسینهای فضانوردان کهن” در رابطه با آن نظر دیگری را ارائه داده اند و آن اینکه اصولا هشدار به بشریت همواره توسط تمدنهای باستان داده شده است و درعین حال فرازمینیان نیزهمواره به بشر، در رابطه با فجایعی که کلیت انسان در کره زمین را منقرض کند اخطار داده اند.

گزارشگر درهمین رابطه می گوید: براساس گزارشات بیشماری که به دست آمده است از اواخر سالهای 1900، یا قرن نوزدهم ، بر تعداد انسانهایی که از طرف فرازمینیان ربوده شده و باز گردانده شده اند، از مرز دهها هزار نیز گذشته است. در همین رابطه، محقق بسیار معتبر و معروف پرفسور”ام دیوید جیکوبز”، گفته است که، هزاران انسان ربوده شده را مورد آزمایش و بررسی قرار داده است و در بعضی موارد آنان را تحت تکنیک هیپنوتیزم قرار داده و به اطلاعات بسیار جالب و درعین حال اعجاب آوری دست پیدا کرده است. وی دراین باب می گوید: افراد گوناگون در نقاط مختلف جغرافیائی بدون آنکه در رابطه با یکدیگر باشند، جوابهایی به من داده اند که 99 درصد آنها، مشابه یکدیگر بوده اند .آنان اطلاعاتی را به من داده اند که در ضمیر ناخودآگاه خود بدانها فکر نکرده بودند.

پرفسور “ویلیام بریملی”، در رابطه با تجارب “دیوید جیکوبز” می گوید: درگزارشات وی آمده است که در مدت چهل سال بررسی و تحقیق دقیق برروی انسانهای ربوده شده ، هدف فرازمینیان صرفا یک سری آزمایشات ساده بر روی انسانها نبوده است، بلکه اعمالی که فرازمینیان بر روی انسان انجام می دهند خبر از یک برنامه فشرده دقیق و هدفمندی را میدهد که تغییرات بزرگی برروی ژنتیک و “دی ان ای”، انسان انجام می دهند و در نود درصد افراد، فرازمینیان فرد مونث زمینی را تحت عمل لقاح مصنوعی قرارداده تا موجودات جدیدی، که نیمی انسان و نیمی فرازمینی باشد را بوجود آورند. این موجودات جدید یا بهتر بگوئیم نسل جدید، دقیقا از نظر ظاهر، مانند انسان هستند اما از نظر روانی و روحی فرازمینی محض محسوب می گردند.

گزارشگر در رابطه با تحقیقا ت “جیکوبز”، می گوید: نسل جدید انسان فرازمینی، براحتی می تواند تحت تکنیک تلپاتیک با دیگر “هایبریدها”، یا موجودات جدید ارتباط برقرار کند و همچنین آنان توانائی خارق العاده دیگری نیز دارند که با انسان معمولی کاملا متفاوت است و آن اینکه، براحتی می توانند تصاویر و مناظری که اراده می کنند را در ذهن انسان معمولی قرار دهند بطوریکه براحتی می توانند فکر انسانهای معمولی را کاملا کنترل کرده و تحت اراده خود قرار دهند.

بر اساس گزارش “دیوید جیکوبز”، از آغاز سال 2003، این موجودات دو گانه (انسان و فرازمینی) وارد اجتماع بشری شده اند بدون آنکه انسانهای معمولی شکی بدانها کرده باشند.

“بریملی “، دراین باب می گوید: به عقیده من، این یک نوع جهش تکاملی از “هوموسیپین، به هوموسیپن مدرن”، به حساب می آید و بدین شکل فرازمینیان “هایبرید” در دوران آخر زمان، ظاهر شده تا بشریت را در این دوران حساس هدایت کرده تا از این دوره بگذرانند. برخلاف بعضی ها که تصور می کنند فرازمینیان با سفاین خود درآسمان ظاهر می گردند که به انسان یاری رسانند، آنان قدرت خارق العاده ای در برنامه ریزی دقیق و پیچیده دارند، چیزی که من را، شخصا بسیار نگران می کند!

“دیویدجیکوبز”، می گوید: گروهی تصور می کنند که فرازمینیان اهداف مثبتی را در نظر دارند و جهت یاری انسان دست بکار شده اند اما آنچه که ازتجربیات انسانهای ربوده شده تا به امروز بدست آمده است خلاف ماجرا به اثبات رسیده است.

پرفسور”توماس بولارد”، می گوید: گروهی تصور می کنند که مخلوط کردن ژنیتیکی انسان و فرازمینیان، گامی است بسوی تکامل بشری و با ترکیب شدن فرازمینیان و بشر، آینده بسیار روشن تری در برابر بشر قرار می گیرد و بقولی دوران طلائی در کره زمین آغاز می گردد!

اما درعین حال گروهی نیز براین باور هستند که فرازمینیان، با این هدف میروند که بزودی کره زمین را تسخیر کرده و بشر را بطور کامل تحت کنترل خود قراردهند! اما پرفسور “جیکوبز”، می گوید: براستی ما نمی دانیم که هدف نهایی فرازمینیان چیست! اما این را فهمیده ایم که درهنگام ربوده شدن، فرازمینیان به انسانها بشارت دنیایی بهتر، و زندگی در نهایت هارمونی، را به بشر داده اند، آنان گفته اند انسان در آینده ای نزدیک جایگاه اصلی خود در کائنات را پیدا میکند و در نهایت ما در کنار شما در کره زمین در صلح و صفا، زندگی زیبائی را آغاز خواهیم کرد. اما “جورجیو سرکالوس”، عقیده دیگری دارد، او می گوید: ما خود نیمی انسان و نیمی فرازمینی هستیم، یعنی آنکه هزاران سال است که اینگونه بوده ایم ، یعنی از دورانی که “آنوناکیها”، به کره زمین آمده اند!

گزارشگر در پایان می گوید: هرچه که باشیم یا خواهیم شد، واقعیت این است که با فجایعی که امروزه درکره زمین رخ می دهد، براحتی می توان رد پای فرازمینیان را در آن شناسائی کرد ، بهر ترتیب با فرا رسیدن سال 2012 وسپری کردن آن و پیشگوئی تمدن مایا، برای چنین دورانی، در خواهیم یافت که ماجرای اصلی ازچه قرار خواهد بود. شاید آنهائی که از آن دوران جان سالم را بدر بردند واقعیت نهائی را در خواهند یافت.

پایان

This entry was posted in ancient aliens, فرازمینیان و حوادث بزرگ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s